KOVO - PRO
CNC kovoobrábění

Naši filosofií je být flexibilním a spolehlivým partnerem i pro nejnáročnější zákazníky.

  • Jsme expanzivně rostoucí společnost v oblasti přesného CNC obrábění kovů i nekovových materiálů.
  • Předmětem naší činnosti je obrábění strojních součástí pro strojírenský průmysl.
  • Firma Kovo-Pro má moderní strojový park s převážným zastoupením CNC strojů.
  • Našim cílem je kvalitní a přesná strojírenská výroba, řádné dodržení dodacích termínů a tím i spokojený zákazník.

Naše společnost vždy kladla důraz na maximální kvalitu produktů, které procházejí 100% kontrolou. Z tohoto důvodu jsme v roce 2010 vybavili naše pracoviště 3-osím měřícím strojem Mitutoyo a každoročně investujeme nemalé finanční prostředky do kontrolních a měřících přístrojů.

Standardem kvality v naší výrobě je dodržováni zásad a norem ISO 9001, ISO, DIN a také samozřejmě ČSN.

Cílem a také mottem je vždy spokojený zákazník a precizně vyrobený produkt. Proto nás těší když se náš zákazník opět vrací s nabídkou další spolupráce.

Od začátku roku 2011 je naše společnost v certifikačním řízení pro normu ISO 9001